Kulttuurivalmennus

Optimi Training tarjoaa kulttuuri-, tapa- ja kansainvälisyysvalmennuksia, jotka antavat työkaluja kulttuurien kohtaamiseen ja erilaisten tapojen ymmärtämiseen. Kulttuurivalmennus on ko. kulttuurialueen asiantuntijan suunnittelema ja kohderyhmälle räätälöity. Sisällöt muokataan aina tehokkaaksi kokonaisuudeksi tilaajan toiveiden pohjalta.

Valmennuksissa voidaan keskittyä yleisiin kulttuurieroihin ja tapoihin tai tiettyyn maahan, maantieteelliseen alueeseen tai kielialueeseen. Koulutuksen kesto on tavoitteista ja aihealueesta riippuen 1-2 päivää.

Esimerkkejä erityyppisistä kokonaisuuksista:

 • Yleiset kulttuurierot (Intercultural Differences)
 • Tapakulttuuri työelämässä (Business Etiquette)
 • Toolkit for Cultures
 • Kulttuuriseminaarit

Toolkit for Cultures -valmennukset:

Toolkit for Cultures -kokonaisuus on tarkoitettu niille, jotka työssään kohtaavat vieraan kulttuurin edustajia ja mahdollisesti matkustavat säännöllisesti tietyssä kohdemaassa.

Koulutus on tarkoitettu 6-10 osallistujan ryhmille. Toolkit tutustuttaa kielen perusteisiin (venäjän kielessä aakkoset, ranskan kielessä tervehdykset, kiinan kielen perusfraasit jne.), kulttuuriin ja maantietoon sekä bisnesetikettiin. Koulutus koostuu 3 x 4 oppitunnin seminaarijaksoista.

kulttuuri_liput
 • Toolkit for France
 • Toolkit for Germany
 • Toolkit for Spain
 • Toolkit for Italy
 • Toolkit for Russia
 • Toolkit for China
 • Toolkit for Japan
 • Toolkit for Finland
 • Toolkit for Scandinavia / skandinaviska

Järjestämme kulttuurivalmennuksia mm. seuraavista maista:

Ranska, Saksa, Espanja, Italia, Kiina, Venäjä, Japani, Intia, Brasilia, Suomi

Kysy myös muista kulttuureista.

Valmennuksessa käsitellään mm. kyseisen maan historiaa, ajattelu – ja toimintatapoja, yrityskulttuuria, päätöksenteko-, neuvottelu- ja kokouskäytäntöjä ja businessetikettiä. Seminaarin sisältö räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

The objective of this ½ day training is to give tools to understand the Chinese culture and its people.

The training covers e.g. the following subjects:

 • Chinese philosophies and religions
 • Dynamics and diversity of Chinese culture in the era of transition
 • Business culture(e.g. ranking, order, relationship, communication)
 • Meeting and negotiation etiquette (e.g. dress code, greetings, titles, business card, and speeches)
 • Dining etiquette
 • Gifts exchange etiquette

Tavoitteena Venäjän kulttuurivalmennuksessa on antaa työkaluja ymmärtää venäjän kulttuuria ja venäläisiä.

Kurssin kesto esim. 3 h.

Tämä ½ – päivää kestävä tehokas kulttuurivalmennus tarjoaa kattavan tietopaketin japanilaisesta kulttuurista sekä ihmisistä.

Japanin kulttuurivalmennus sisältää seuraavia teemoja:

 • Historiallinen sekä uskonnollinen katsaus Japaniin
 • Kulttuuriset arvot sekä käsitteet
 • Suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin yhtäläisyydet sekä eroavaisuudet
 • Käytännön viestintätilanteet mm. kokouksissa sekä neuvotteluissa
 • Yleiset viestintätilanteet: puhuminen, kuunteleminen ja kehonkieli
 • Käsitteitä asemasta, sukupuolesta sekä hierarkiasta

Arabialaisen kulttuurin tehokas ½ – päivää kestävä kulttuurivalmennus käsittelee kattavasti arabialaista kulttuuria Lähi-Idässä sekä Persian-/Arabianlahden alueella.

Arabian kulttuurivalmennus sisältää seuraavia teemoja:

 • Alueen geopoliittinen tilanne
 • kulttuuri, arvot sekä uskonto
 • työ- sekä yrityskulttuuri
 • Tapakulttuuri neuvotteluissa sekä kokouksissa
 • käsitteet ajasta sekä paikasta

Tämä puolipäivää kestävä tehokas kulttuurivalmennus tarjoaa kattavan tietopaketin Etelä-Amerikan kulttuurista, sekä sosiaali- ja taloustilanteesta.

Etelä-Amerikan kulttuurivalmennus sisältää mm. seuraavia teemoja:

 • Historiallinen katsaus Etelä-Amerikkaan, uskonto, kieli, ja alkuperäinen väestö
 • Kulttuuri ja yhteiskunta: arvot, sukupuoliroolit ja sosiaaliluokat
 • Politiikan kartta: puolueet ja politiikan traditiot; millaisia ne ovat ja miksi?
 • Taloushistoria ja nykytilanne
 • Työ- ja yrityskulttuuri: miten rakentaa luottamus?
 • Kulttuuriälykkyys