Koulutusmuodot ja menetelmät

Sopivat koulutusmuodot ja -menetelmät valitaan osallistujien tason ja tavoitteiden mukaan. Lähtökohtana on kuitenkin aina työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Koulutuksen aikana voidaan käyttää myös erilaisten opetusmenetelmien yhdistelmiä. Käytämme pääasiassa kommunikatiivista menetelmää, jossa opiskeltavia asioita sovelletaan käytäntöön muun muassa simuloimalla erilaisia opiskelijoiden omia työtilanteita.

Mikäli lähiopetus ei ole paras vaihtoehto, kurssi voidaan toteuttaa monimuoto-opiskeluna tai kokonaan etäyhteyden välityksellä.

Itseopiskeluun ja omatoimiseen kielen kehittämiseen soveltuvat itseopiskelukurssit verkossa. Järjestämme kursseja yhteistyössä Promentor Solutions Oy:n kanssa.

Harjoittelet kurssilla käytännönläheisesti omaan toimialaasi ja työtehtäviisi liittyvää sanastoa. Harjoitukset suunnitellaan kielitaitotasosi mukaan. Kouluttaja räätälöi kurssimateriaalin omalle alallesi sopivaksi. Saat kouluttajalta palautetta ja vinkkejä itseopiskeluun ja kielitaiton ylläpitoon.

optimifrontpage